Kråkan och callen

Dagens Industri var först med att rapportera om att Fingerprintägaren Crowhater åtalats för otillbörlig marknadspåverkan. Nyheten fick stort genomslag på Twitter där även Crowhater (@CrowHater1) kommenterat händelsen i en rad inlägg. Han förnekar brott:

”Tror stenhårt på FPC, Har inte sålt mitt innehav. Försökte komma ur 2016 på ett snyggt sätt, det sket sig och nu anklagas jag för det”, skriver han på onsdagen.

I förhören med Ekobrottsmyndigheten upprepar Crowhater påståendet. Han har planerat en större försäljning och velat testa marknaden genom att lägga stora säljordrar i callen men sedan ångrat sig tämligen omgående.

En genomgång av stämningsansökan och förundersökningen visar att detta mönster upprepats vid ett stort antal tillfällen. Enligt åtalet gäller det hela 61 tillfällen vid stängning och 17 gånger vid öppning under året. Totalt ordervärde uppgår till omkring 3,5 miljarder kronor.

(Se EBM:s sammanställningar här: pdf och pdf).

Åtalet kommer efter en anmälan från Nasdaq som uppmärksammat den omfattande orderläggningen på Crowhaters depåer. Enligt anmälan har Crowhaters agerande stuckit ut rejält: ”Kunden har de största orders i hela Fingerprints orderbok under 2016”, skriver börsen.

Orderläggningen har skett via två olika depåer. Så här summerar Nasdaq händelserna på en av depåerna:

”Av de totalt 98 order som registreras under auktionen är det endast 3 stycken som omsätts under hela 2016, vilket indikerar att de inte var ämnade att handla på. Varje gång Kunden registrerar en stor order under auktioner så är priset i snitt 8,3 % lägre än senast betalt innan auktionen. Då Kundens snittorder under auktion dessutom är över 100 gånger så stor som genomsnittsordern i denna orderbok, är det givet att den får en stor påverkan på jämnviktspriset.”

Den absoluta merparten av ordrarna har alltså inte lett fram till något avslut. Men Nasdaq påpekar att det kan finnas andra depåer som kunnat tjäna på de prisförändringar i callen som ordrarna gett upphov till. Det finns dock inget i materialet som pekar på att det finns fog för denna misstanke.

Crowhater säger själv i förhör att han bara förlorat på sitt agerande:

”Han har inte gjort något som han tjänat på. Han har bara förlorat på detta. Han är nu misstänkt för något han inte vet vad det är. Han har inte vunnit på något, utan bara förlorat”, sammanfattar EBM hans förhörsuppgifter.

Crowhater kommenterar vidare:

”Han har inte agerat i någon motsatt riktning. Han kan bara förlora på detta.”

Sammanfattningsvis anser åklagaren att det stora antalet tillfällen och volymen på ordrarna ändå är bevis nog för att Crowhater åtminstone avsett att skapa en felaktig prissättning på Fingerprintaktien eller på annat sätt försökt vilseleda marknaden om köp- och säljintresset i aktien.

Det är inte klart när rättegången kommer att hållas. Åklagaren bedömer att förhandlingen kommer att ta en dag.

En sak som sticker ut i åtalet är den polisanmälan som gjordes i vintras från en grupp Fingerprintintressenter. Här var avsikten att sätta fingret på den påstådda marknadsmanipulation som amerikanska hedgefonder ägnar sig åt (EBM har utrett frågan och inte funnit fog för påståendet).

Noterbart är att ett av de exempel på ”spoofing” som tagits med i anmälan gäller just en av de ordrar som Crowhater lagt för att sedan dra tillbaka. Crowhater har också hjälpt till i researchen bakom anmälan. Han har dock inte berättat för de andra om sin egen orderläggning.

I förhören berättar Crowhater vid upprepade tillfällen om sina våndor under 2016. Han säger att han var beredd att sälja ”hela sin position” men vittnar samtidigt om att han ständigt ångrat sig och hoppats på bättre utfall vid en senare tidpunkt. Samtidigt har kurstrenden varit fortsatt negativ.

”Det kan ha varit så att han dagen efter sett att kursen gått ned och ångrat att han inte sålt. Hans intention har varit att inte dra ned kursen för mycket och det bästa sättet vara att göra detta i callen”, summeras Crowhater.

Mer ur förhören:

”Han hade hoppats att t. ex naken-blankare, dvs som blankat under dagen och ville köpa tillbaka under dagen skulle komma in under callen och skapa ett köptryck.”

”Hans strategi under hela året har varit att avveckla hela sin position. Det har konstant varit ett säljtryck och kursen har gått ned. Det har inte alls varit för att driva eller påverka någon kurs. Han ville komma ur så snyggt som möjligt. Han har inte heller försökt pressa ned priset för att handla på andra konton. Det har bara handlat om att han ville komma ur sin position.”

”Men hans långsiktiga var att göra sig av med Fingerprint aktierna fullständigt. Det bästa vore om bolaget blev uppköpt, kontantbud. Då skulle han slippa våndan hur han skulle komma ut.”

Förundersökningen visar att Crowhater även ägnat sig en hel del åt trading i Fingerprintaktien under 2016 men de affärerna gäller som regel mindre poster värda ett par miljoner kronor.

Han har fått loss en hel del pengar under året på detta sätt, vilka bland annat gått till andra investeringar. Men totalt på helåret har hans nettoposition i Fingerprint ökat något enligt förundersökningen.