Ett patent före sin tid

Schematisk skiss över Bo Löfbergs kontokort med fingeravtrycksläsare och verifieringsteknik.
Beskrivning av hur avläsningen av ett unikt fingeravtryck skulle gå till.

Bilderna ovan kommer från det så kallade ”Löfbergpatentet” som utgjorde grunden när dagens Fingerprint Cards startades 1997. Ansökan lämnades in av uppfinnaren Bo Löfberg redan 1981 och patentet publicerades 1983 efter sedvanlig prövning.

I patentet beskrivs ett smart kort som både kunde läsa av och verifiera ett fingeravtryck:

”Databärare av typen kontokort och försedd med en verifikationsanordning innefattande en avkänningsanordning för upptagning av papillarlinjeinformation från en fingerblomma hos användaren /… / En identifieringsbitföljd beräknas ur den upptagna informationen och jämföres i ett jämförelseorgan med en på bärare lagrad, tidigare upptagen referensbitföljd. Vid godtagbar koincidens mellan bitföljderna alstras en acceptanssignal, som kan aktivera ett indikeringsorgan eller ett kopplingsorgan som gör databäraren brukbar.”

Vill du läsa hela patentet?
Sök på Bo Löfberg i Patentverkets databas som hittas på denna sida: http://was.prv.se/spd/search?lang=sv&tab=1

Det går även bra att söka på diarienumret SE8101707-1.